System Biuletyn Informacji Publicznej

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych Jednostek Publicznych

obsługujemy

1033

Jednostki Samorządu Terytorialnego z całej Polski

30

lat współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Elektroniczny Samorząd


Doświadczenie i profesjonalizm

Od ponad 20 lat tworzymy i skutecznie wdrażamy systemy informatyczne dla Administracji Publicznej. Wszystkie aplikacje są wykonane w najnowszych technologiach internetowych.

System do prowadzenia Biuletunu Informacji Publicznej działa zgodnie z ustawą o BIP oraz rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymogów dla systemów teleinformatycznych, przechodząc pozytywnie wiele audytów NIK oraz innych instytucji.

Kompleksowość i niezawodność

Nie tylko czuwamy nad aktualnością i zgodnością oprogramowania z wytycznymi prawa i zmieniającymi się standardami, ale także:

 • Świadczymy niezawodny hosting, na trzech niezależnych serwerowniach, wyposażonych w backupy
 • Zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) i oferujemy szkolenia z obsługi naszych systemów
 • Integrujemy wszystkie nasze systemy w inteligentny sposób, aby ułatwić pracę urzędnikom i załawianie spraw obywatelom
 • Dla obsługiwanych przez nas BIPów jest automatycznie generowany certyfikat SSL, dzięki czemu komunikacja odbywa się przez szyfrowany protokół HTTPS

Intuicyjne Zarządzanie


Rozpoczęcie pracy z Systemem BIP zajmie nowemu użytkownikowi nie więcej niż kilka minut

 • Panel zarządzania działa na dowolnej przeglądarce internetowej i pod dowolnym systemem operacyjnym
 • Każdym Systemem BIP może zarządzać dowolna liczba użytkowników. System umożliwia przydzielanie praw do edycji konkretnych zakładek konkretnym użytkownikom
 • Przestrzeń na pliki nie jest ograniczona a wysyłanie załączników odbywa się przez przeglądarkę, z użyciem nowoczesnego protokołu, umożliwiającego wznowienie wysyłania od momentu, gdzie zostało one przerwane. Wielkość pojedynczego pliku może wynosić nawet 2 GB!
 • Dostęp do panelu odbywa się przez bezpieczny protokół HTTPS
 • System BIP jest zintegrowany z naszymi innymi systemami, tj. z Systemem Rada i Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Wysoka dostępność


System jest nie tylko responsywny, ale także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Panel jest wyposażony w mechanizm do automatycznego sprawdzania dostępności cyfrowej wprowadzanych przez redaktorów treści i sugeruje poprawki, dzięki czemu wprowadzane dokumenty są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej informacji znajduje się pod adresem dostepnosccyfrowa.pl.
  Zobacz, jak to działa
 • § Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (PEŁNY TEKST) zawiera w sobie wytyczne WCAG 2.1, z którymi nasze oprogramowanie jest zgodne.
 • § Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest w pełni zgodne z wytycznymi WCAG 2.0, które stanowią załącznik do Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - PEŁNY TEKST
 • Wersja BIPa dla osób niepełnosprawnych powstaje automatycznie, równolegle z wersją graficzną. Nasz mechanizm tworzenia stron dostępnych otrzymał certyfikat zgodności z WCAG 2.0 (na utworzonej przez nas stronie stepnica.pl został zastosowany analogiczny mechanizm, jak na naszym systemie BIP)
 • Prosty adres BIP - powiązany zawsze z własną domeną np. www.bip.cewice.pl
 • Dla każdej dodawanej treści automatycznie tworzony jest łatwy adres, dzięki czemu BIP jest zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) - np. https://bip.umnowemiasto.pl/artykul/kierownictwo-urzedu

Przejrzysty wygląd


Informacje na wyciągnięcie ręki, dzięki przemyślanym mechanizmom

 • Możliwość włączenia rozwijanego menu, które porządkuje kategorie informacji
 • Zintegrowana wyszukiwarka dokumentów, z mechanizmami filtrowania po czasie, wyszukująca informacje również na podstawie przyporządowanych do treści tagów
 • Automatycznie generowana mapa serwisu
 • Spójna architektura informacji - np. możliwość utworzenia przejrzystej strony ze spisem telefonów i adresów e-mail

Przydatne funkcje


Nasze oprogramowanie potrafi więcej, niż wymaga tego prawo

 • Moduł "Rezerwacje", umożliwiający umówienie wizyty w jednostce.
 • Interesant może sprawdzić stan realizacji sprawy załatwianej w Urzędzie. Po wprowadzenia identyfikatora (numeru sprawy, NIP bądź PESEL) wyświetla się planowana data realizacji, imię i nazwisko urzędnika realizującego sprawę i sposób odpowiedzi.
 • System BIP posiada zintegrowany Moduł Zamówień Publicznych, dzięki czemu publikowanie ogłoszeń o przetargach jest intuicyjne, a oferenci otrzymują możliwość subskrypcji informacji o zmianach i są automatycznie informowania o wynikach postępowania. Moduł pozwala na import zamówień z platformy TED (Tenders Electronic Daily) oraz z Biuletynu Zamówień Publicznych - ezamowienia.gov.pl.
 • Można wyświetlić listę 10 ostatnio dodanych do Biuletynu Informacji Publicznej dokumentów.
 • Rozbudowane statystyki odwiedzin są tworzone automatycznie.
 • Z systemem jest zintegrowany moduł tagów, które wspomagają odnajdywanie żądanych danych.
 • Łatwa zmiana kolejności dokumentów metodą "przeciągnij i upuść".
 • Moduł "Komunikaty", umożliwiający skuteczne wyeksponowanie bieżących informacji.
 • System umożliwia wysyłkę powiadomień do Administratora Danych Osobowych o dokumentach mogących zawierać dane osobowe (zgodność z RODO).
 • § Możliwość importu plików XML z programu Legislator (edytor aktów prawnych).

Moduł odpadów komunalnych


Najnowszy moduł, który daje mieszkańcom kompleksową informację w zakresie odpadów komunalnych.

 • Harmonogram odbioru odpadów jest prezentowany w formie interaktywnego kalendarza z możliwością filtrowania danych w zależności od miejsca odbioru odpadów (czyli np. miejscowości albo ulicy), rodzaju odpadów (np. szkła, papieru, odpadów zmieszanych) oraz rodzaju zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna, niezamieszkała)
 • Możliwość wyszukiwania frakcji, do której należy dany odpad komunalny. Kiedy interesant zacznie wpisywać nazwę odpadu (minimum 3 znaki), to wyświetla się lista podpowiedzi, zawierająca pasujące hasła. Po kliknięciu na nazwę hasła można dowiedzieć się, do jakiej frakcji należy odpad i gdzie należy go wyrzucić.
 • Zawiera interaktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami, którą można wysłać przez ePUAP albo wygenerować z niej PDF. Wartości pól są walidowane a wysokość opłaty wyliczana automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych, takich jak np. ilość zamieszkujących osób albo zużycie wody na terenie nieruchomości.
 • § Powiązany zbiór aktów prawnych - regulamin utrzymania czystości i porządku, uchwała w sprawie ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustawa o odpadach jest w jednym miejscu.

Rejestr umów


BIP jest wyposażony w Rejestr Umów.

Moduł obrotu nieruchomościami


Najnowszy moduł, umożliwiający zarządzanie przetargami na nieruchomości

 • Nieruchomości są oznaczane pinezkami na mapie, dzięki czemu łatwo jest zidentyfikować je w przestrzeni
 • Wszystkie informacje na temat przetargu i nieruchomości są zebrane w jednym miejscu, a ich prezentacja jest przejrzysta
 • Automatyczne przeliczanie ceny za metr
 • Dla nieruchomości tworzona jest lista powiązanych przetargów, jeśli konkretny numer księgi wieczystej albo numer działki i obręb już był wcześniej wskazany
 • Do nieruchomości są dodawane tagi, reprezentujące rodzaj transakcji, dzięki czemu potencjalnym kupującym jest łatwiej do nich dotrzeć
 • Łatwe filtrowanie list nieruchomości po typie nieruchomości, rodzaju transakcji, powierzchni, cenie...
 • § Powiązanie nieruchomości z uchwałą dot. sprzedaży, zarządzeniem w sprawie ogłoszenia wykazu i zarządzeniem w sprawie głoszenia przetargu

Moduł konsultacji społecznych


Najnowszy moduł, umożliwiający prowadzenie konsultacji społecznych

 • Przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat spraw poddanych konsultacjom
 • Poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie
 • Wysyłka opinii odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, wobec czego komentujący zostaje uwierzytelniony a system zabezpieczony jest przed wysyłką jednej opinii z różnych kont, co ogranicza możliwość manipulacji
 • Lista tematów konsultacji umożliwia łatwe wyszukiwanie i sortowanie informacji

Moduł rezerwacji kolejki


Umawianie on-line wizyty w urzędzie

 • Interesanci wybierają wolny termin wizyty
 • W urzędzie nie tworzą się kolejki interesantów
 • Urzędnicy otrzymują wcześniej informację, jak wielu interesantów będzie trzeba obsłużyć
 • Rezerwacje muszą zostać potwierdzone za pomocą kliknięcia na specjalny link w mailu, zawierajacy unikatowy token, bo zabezpiecza przed przypadkowymi rezerwacjami

Integracja Systemu Rada z Biuletynem Informacji Publicznej


System Rada automatycznie publikuje dane na zintegrowanym przez nas Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie:

 • Protokołów Sesji i Komisji
 • Składu Rady z wyróżnieniem funkcji, ilości głosów oddanych na radnych i przynależności partyjnej
 • Kalendarza posiedzeń
 • Publikacji projektów uchwał i zatwierdzonych uchwał
 • Wyników głosowań

Moduł oświadczeń majątkowych


Nieodpłatny moduł pozwalajacy na wypełnianie, wizualizowanie i przesyłanie oświadczeń majątkowych

 • Elektroniczny formularz oświadczeń majątkowych po wypełnieniu pozwala na wygenerowanie PDF zgodnego z oficjalnym wzorem oświadczenia majątkowego i wysyłkę przez ePUAP na skrzynkę podawczą.
 • Wysłane formularze oświadczeń majątkowych są natychmiast widoczne w panelu administracyjnym BIP i wystarczy jedno kliknięcie, aby zostały opublikowane we właściwym miejscu.
 • Oświadczenia majątkowe są czytelnie wizualizowane. Wykluczyliśmy konieczność ręcznego wypełniania i skanowania.

Moduł ankiety satysfakcji


Moduł pozwalający interesantom na wypełnienie ankiety satysfakcji z obsługi w jednostce

 • Elektroniczny formularz ankiety z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Wyniki są wysyłane na adres e-mail określony przez daną jednostkę.
 • Zestaw pytań jest indywidualnie tworzony na potrzeby konkretnego urzędu.

Cechy naszego systemu BIP


Zgodność z Przepisami

System działa zgodnie z Ustawą o dostępnie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Intuicyjne Zarządzanie

Główne cechy, dzięki którym nasze oprogramowanie cieszy się dużą popularnością, to maksymalna prostota zarządzania przez nieograniczoną ilość redaktorów, szybkość oraz przejrzystość udostępnianych informacji.

Przystosowanie dla Niepełnosprawnych

Oprogramowanie jest dostępne również dla osób z niepełnosprawnością, dostarczając między innymi alternatywne mechanizmy nawigacji, odpowiedni kontrast i wielkość tekstu. Nasz BIP jest w pełni zgodny z wytycznymi WCAG 2.1.

Optymalne Rozwiązania Technologiczne

Nasze oprogramowanie bazuje na autorskim systemie CMS, wykorzystuje najnowsze technologie internetowe, zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz kompatybilność ze wszystkimi systemami i platformami.

Moduł kolejkowania

Dzięki modułowi kolejkowania interesanci mogą umawiać wizyty w urzędzie na konkretną godzinę, dzięki czemu nie czekają w kolejkach.

Nieograniczona Przestrzeń na Pliki

Oprogramowanie korzysta z mechanizmu przesyłu dużych plików (do 2GB każdy) bezpośrednio przez przeglądarkę, z możliwością wznawiania przesyłania od momentu przerwania.

Moduł Zamówień Publicznych

Wyposażyliśmy nasz system do obsługi BIP w moduł obsługi Zamówień Publicznych, który automatycznie pobiera dane z ezamowienia.gov.pl.

Łatwa Reorganizacja

Podpinanie dokumentów lub całych katalogów do dowolnego miejsca w BIP-ie nie stanowi najmniejszego problemu.

Portfolio


Wybierz kategorię

Wszystkie wdrożenia


Wyróżnione wdrożenie


Łatwe zarządzanie


Panel administracyjny naszego oprogramowania do obsługi Biuletunu Informacji Publicznej jest bardzo łatwy w obsłudze. Nauka korzystania z panelu nie zajmie nowemu użytkownikowi więcej, niż kilkanaście minut. Panel administracyjny, tak samo jak BIP, działa na dowolnej przeglądarce internetowej i pod dowolnym systemem operacyjnym.

...

Tworzenie struktury menu

Możliwość zmiany kolejnosci zakładek

...

Przydzielanie uprawnień

Nadawanie uprawnień do edycji konkretnych działów

...

Wbudowany moduł zamówień

Umieszczanie zamówień w trybach zgodnych z Prawem zamówień publicznych

...

Stan sprawy

Śledzenie postępu realizacji sprawy przez interesantów

Opinie naszych Klientów


Skorzystaj z naszych rozwiązań!


Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na wypełnienie obowiazku określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o wdrożeniu systemu